Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Zsarnóczay István a Várárok Apartman és Téglavár Apartman (5700 Gyula, Vár u. 19.) üzemeltetője, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Zsarnóczay István azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket a Várárok/Téglavár Apartman vendégei vagy leendő vendégei bocsátanak rendelkezésére, amikor a vararokapartman.hu és teglavarapartman.hu weboldalt használják.

Zsarnóczay István elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül kezelésre.  A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatóak.

A személyes adatokat egy személyben kifejezetten csak Zsarnóczay István  kezeli.

 

Szállásfoglalás

Online, személyesen az apartmanban vagy telefonon leadott szobafoglalás estén „a kezelt személyes adatok köre” kérhető, a szobát foglaló vendég beazonosíthatósága és a fizetési eszköz nyilvántartása céljából.

 

Ajánlatkérés honlapról

Az adatkezelés célja: előzetes tájékoztatás az apartman szolgáltatásairól és az árakról, valamint online kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: üzleti kapcsolat lezárásáig.

 

Bejelentő lap

Az adatkezelés célja: szállásfoglalás realizálása, jogszabály által előírt adatok rögzítése.

 

Számlázás

Az adatkezelés célja: a Várárok/Téglavár Apartman által nyújtott szolgáltatások érintett által történő igénybevétele, a szolgáltatások ellenértékének meghatározása és számlázása.

 

Egyéb adatkezelés

A fel nem sorolt adatkezelésről az adat felvételekor ad tájékoztatást Zsarnóczay István. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetnek bennünket.  E szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adat olyan mértékben kerül kiadásra, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.